Жури

Жури А:

Председател:
проф. д-р Панайот Панайотов – китарист и преподавател в Нов български университет - София

Членове:
д-р Столина Добрева – директор на НМУ “Л. Пипков” и преподавател в НБУ – София
доц. д-р Росен Балкански - китарист, композитор и преподавател в ДМА „П. Владигеров” - София
д-р Милена Вълчева – китарист и преподавател в НУМТИ „Д.Петков” - Пловдив
проф. д-р Урош Дойчинович - китарист, педагог и композитор – Белград, Сърбия
Николай Михайлов - преподавател в НУИ "П. Пипков" Плевен
Александър Хаджи-Джорджевич – китарист и преподавател – Белград, Сърбия
доц. Елена Хорошавина – китарист и преподавател - Одеса, Украйна
Борче Наумоски - китарист и преподавател - Скопие, Македония

Жури B:

Председател:
доц. д-р Стела Динкова – китарист и преподавател в АМТИИ - Пловдив

Членове:
Братислав Златкович - китарист, композитор и преподавател - Ниш, Сърбия
Севдалин Стефанов - китарист и преподавател в НУИ „Д. Христов” - Варна
Дарко Багески – китарист и преподавател - Скопие, Македония
Иван Кочев – китарист и преподавател в НУИ „Проф. В. Стоянов” - Русе
Иван Михайлов - китарист и педагог - Пловдив
Милкица Понявич – китарист и преподавател - Белград, Сърбия
Виктория Куликовска – китарист и преподавател - Киев, Украйна

Жури С:

Председател:
д-р Нели Недева – китарист и преподавател в НУИ „Д. Христов”- Варна

Членове:
Боривое Младенович – музикант, композитор, директор на Музикално училище – Ниш, Сърбия
Васко Пиличев – китарист и преподавател - Струмица, Македония
Станимир Станимиров - китарист и преподавател – Шумен
Огнян Вълев – китарист, преподавател и композитор - Гоце Делчев
Виктор Илич - китарист и преподавател – Смедерево, Сърбия
Валентин Бузов – китарист и преподавател – София
Кастриот Сада – музикант и директор на Музикално училище - Джакова, Косово
Катерина Ворохобина – преподавател - Одеса, Украйна


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/