ОТЛАГА СЕ Международният конкурс за клас…

Във връзка с усложнената епидемична обстановка Двадесет и петото издание на Международния конкурс за класическа китара – Кюстендил, който трябваше да се проведе в периода 21-23 октомври 2021 г., сe отлага.За повече информация следете сайтовете на китарния конкурс и читалище „Братство 1869“ За всякакви въпроси и допълнителна информация можете да...

18. 03. 13

Жури А:

Председател:
проф. д-р Стела Митева-Динкова – преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив
Членове:
д-р Столина Добрева - директор на НМУ “Л. Пипков”  гр. София  
Виктория Цветкова -  преподавател, гр. Силистра
Севдалин Стефанов - преподавател в НУИ „Д. Христов”           гр. Варна
Васко Пиличев – преподавател, гр. Струмица, С. Македония
Валентин Бузов – преподавател, гр. София
Ивайло Нинчев - преподавател - НУМСИ "Проф. П. Владигеров" гр. Бургас

Жури B:

Председател:
доц. д-р Росен Балкански - композитор и преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” - гр. София  
Членове:
д-р Милена Вълчева - преподавател в НУМТИ „Д. Петков” гр. Пловдив
д-р Нели Недева - преподавател в НУИ „Д. Христов” гр. Варна
Николай Михайлов - преподавател в НУИ "П. Пипков"             гр. Плевен
Милан Пешич – китарист и преподавател, гр. Лесковац, Сърбия
Станимир Станимиров - преподавател, гр. Шумен
Костадин Динков – преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив

ПРОГРАМА

21 октомври – четвъртък
18:00 ч. Тържествено откриване
             Рецитал на доц. д-р Росен Балкански и Мандолинен квартет „Сезони” - читалище „Братство 1869“, Голяма зала

22 октомври – петък
9:00 ч.   Теглене на жребий и конкурс за І-ва възрастова група - Зала № 5 - Жури А
9:00 ч.   Теглене на жребий и конкурс за ІІ-ра възрастова група - Голяма зала - Жури В
11:00 ч.  Теглене на жребий и конкурс за ІІІ-та възрастова група - Зала №5 - Жури А
11:00 ч.  Теглене на жребий и конкурс за ІV-та възрастова група - Голяма зала - Жури В
17:30 ч.  Обявяване на резултатите - Голяма зала
18:00 ч.  Рецитал на Дарко Багески - китара, С. Македония - Голяма зала
18:30 ч.  Рецитал на доц. д-р Росен Балкански - китара и Фани Куцарова - пиано - Голяма зала

23 октомври – събота
09:30 ч.  Теглене на жребий и конкурс за V-та група - “Свободна сцена на солиста” - Зала № 5 - Жури А
10:00 ч.  Теглене на жребий и конкурс за VІ-та група - “Китара+”  - Голяма зала  - Жури B
11:00 ч.  Теглене на жребий и конкурс за VII-ма група – “Камерна музика” - Голяма зала - Жури B
14:00 ч.  Теглене на жребий и конкурс за VIII-ма група - “Китарни ансамбли и оркестри” - Голяма зала - Жури А и B
17:30 ч.  Обявяване на резултатите - Голяма зала
18:00 ч.  Рецитал на Десислава Димчева - вокал и Валери Димчев - тамбура - Голяма зала

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

Конкурсът за всички възрастови групи протича в един тур.

Първа група
Свободна програма до 8 мин.

Втора група
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 10 мин.

Прочети

Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. Художествен директор е Иван Андонов.
Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.
Двадесет и петото издание ще се проведе в периода 21-23 октомври 2021 г.
В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната, подали анкетна карта за участие и декларация за информирано съгласие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст).
Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
Четвърта група - над 18 г.
Пета група - “Свободна сцена на солиста”
Шеста група - “Китара +”
Седма група - “Камерна музика”
Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

Прочети

Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/