XXIV Международен конкурс за класическа …

Двадесет и четвъртото издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов" ще се проведе от 8 до 11 април 2020 г. в град Кюстендил.

Майсторски класове

На 9 и 10 април 2020 г. Майсторски класове ще проведат: Дарко Багески – китарист и преподавател в Музикалната академия в гр. Скопие, Северна Македония; Александър Хаджи-Джорджевич - китарист и преподавател в Музикалната академия в гр. Белград, Сърбия; Виктор Илич – китарист, аранжор и преподавател в Музикално училище „Коста Маноилович“...

Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   Хотели Хотел "Салмина" - 078/ 98 89 14, 0886 158 647, 0896 244 935 /Надежда Димитрова/, еmail: salminahotel@gmail.comПансион "Веждарски...

Конкурсна програма

Конкурсът за І и ІІ възрастова група протича в един тур.

Първа група
Свободна програма до 8 мин.

Втора група
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 10 мин.
Конкурсът за ІІІ и ІV възрастова група протича в два тура.

 

Трета група
Първи тур
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до12 мин.
Втори тур
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 15 мин.

Четвърта група
Първи тур
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 17 мин
Втори тур
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 18 мин

Конкурсът за V, VІ, VІІ и VІІI група протича в един тур.

Пета група – “Свободна сцена на солиста”
Могат да участват всички желаещи китаристи, без възрастови ограничения, подготвили свободна програма до 15 мин.

Шеста група – “Китара +”
Могат да участват всички желаещи солови изпълнители, вокално-инструментални групи и състави, в които участието на китара е задължително, подготвили програма без жанрови ограничения - до 15 мин.

Седма група – “Камерна музика”
Могат да участват всички желаещи китарни дуети, триа, квартети и квинтети, подготвили свободна програма - до 15 мин.

Осма група – “Китарни ансамбли и оркестри”
Могат да участват всички желаещи китарни ансамбли и оркестри, подготвили свободна програма - до 20 мин.


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/