XXIII Международен конкурс за класическа…

Двадесет и третото издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов" ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в град Кюстендил.

Майсторски клас на Дарко Багески, Македо…

На 4 и 5 април 2019 г. от 14:00 ч. в Зала № 11 ще се проведе Майсторски клас на Дарко Багески, Македония.За участие всеки желаещ трябва да заплати такса от 40 лв. за 1 учебен час с продължителност 40 мин.За справки и записвания chitalishte@bratstvokn.org; guitarfest06@abv.bg

Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   Хотели Хотел "Салмина" - 078/ 98 89 14, 0886 158 647, 0896 244 935 /Надежда Димитрова/, еmail: salminahotel@gmail.comПансион "Веждарски...

Конкурсна програма

Първа възрастова група

Конкурсът за І възрастова група протича в един тур.
Свободна програма до 8 мин.

Втора възрастова група

Конкурсът за ІІ възрастова група протича в един тур.
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 10 мин.

 

Трета възрастова група

Конкурсът за ІІІ възрастова група протича в два тура.

Първи тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 12 мин.

Втори тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 15 мин.

Четвърта възрастова група

Конкурсът за ІV възрастова група протича в два тура.

Първи тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 17 мин.

Втори тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 18 мин.

Пета група – “Свободна сцена на солиста”

Конкурсът за V група протича в един тур

В тази група могат да участват всички желаещи китаристи, без възрастови ограничения, подготвили свободна програма до 15 мин.

Шеста група – “Китара +”

Конкурсът за VІ група протича в един тур

Могат да участват всички желаещи солови изпълнители, вокално-инструментални групи и състави, в които участието на китара е задължително, подготвили програма без жанрови ограничения - до 15 мин.

Седма група – “Камерна музика”

Конкурсът за VІІ група протича в един тур

Участие могат да вземат всички желаещи китарни дуети, триа, квартети и квинтети, подготвили свободна програма - до 15 мин.

Осма група – “Китарни ансамбли и оркестри”

Конкурсът за VІІІ група протича в един тур

Могат да участват всички желаещи китарни ансамбли и оркестри, подготвили свободна програма - до 20 мин.


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/