XXV Международен конкурс за класическа к…

Двадесет и петото издание на Международния конкурс за класическа китара ще се проведе от 21 до 23 октомври 2021 г. в град Кюстендил

Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   Хотели Хотел "Салмина" - 078/ 98 89 14, 0886 158 647, 0896 244 935 /Надежда Димитрова/, еmail: salminahotel@gmail.comПансион "Веждарски...

Регламент

Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. Художествен директор е Иван Андонов.
Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.
Двадесет и петото издание ще се проведе в периода 21-23 октомври 2021 г.
В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната, подали анкетна карта за участие и декларация за информирано съгласие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст).
Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
Четвърта група - над 18 г.
Пета група - “Свободна сцена на солиста”
Шеста група - “Китара +”
Седма група - “Камерна музика”
Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

НАГРАДЕН ФОНД:

Парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.
В І група ще бъдат присъдени следните парични награди
І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв.  
Във ІІ група – еднократна целева финансова подкрепа /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В III група – едногодишна стипендия
/за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В  IV група:
І-ва-130 лв., ІІ-ра-120 лв., ІІІ-та -110 лв.   
В V, VІ и VІІ група:  
І-ва-120 лв., ІІ-рa-110 лв., ІІІ-та -100 лв.
В VІІІ група:
І-ва-150 лв., ІІ-рa-130 лв., ІІІ-та -120 лв.

Наред с паричните награди във всяка група се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.

Ученици, класирани на първо, второ и трето място във втора и трета възрастови групи ще получат целева финансова подкрепа и стипендии, осигурени от Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.

На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник.

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди.

Спечелилите първи награди от конкурса през 2020 г. нямат право да участват в същите групи.

Регламент и анкетна карта за участие - .pdf

Регламент и анкетна карта за участие - .doc

 

 


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/