XXIII Международен конкурс за класическа…

Двадесет и третото издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов" ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в град Кюстендил.

Майсторски клас на Дарко Багески, Македо…

На 4 и 5 април 2019 г. от 14:00 ч. в Зала № 11 ще се проведе Майсторски клас на Дарко Багески, Македония.За участие всеки желаещ трябва да заплати такса от 40 лв. за 1 учебен час с продължителност 40 мин.За справки и записвания chitalishte@bratstvokn.org; guitarfest06@abv.bg

Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   Хотели Хотел "Салмина" - 078/ 98 89 14, 0886 158 647, 0896 244 935 /Надежда Димитрова/, еmail: salminahotel@gmail.comПансион "Веждарски...

Регламент

Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил. Художествен директор е Иван Андонов.
Двадесет и третото издание ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в град Кюстендил.

В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

I група - до 10 г. включително
II група - от 11 г. навършени до 13 г. навършени включително
III група - от 14 г. навършени до 17 г. навършени включително
IV група - над 18 години
V група - "Свободна сцена на солиста"
VI група - "Китара+"
VII група - "Камерна музика"
VIII група - "Китарни ансамбли и оркестри"

НАГРАДЕН ФОНД: Парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.
В І и ІІ група ще бъдат присъдени следните парични награди: І-ва-90 лв., ІІ-ра-80 лв., ІІІ-та-70 лв.
В III и IV група: І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та -80 лв.
В V, VІ и VІІ група: І-ва-90 лв., ІІ-рa-80 лв., ІІІ-та -70 лв.
В VІІІ група: І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв.

Наред с паричните награди във всяка група се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.

В трета възрастова група ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии на класиралите се на първо, второ и трето място в размер на 135 лв. месечно, осигурени от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. По тази причина в тази група ще бъдат присъдени по едно първо, едно второ и едно трето място. Участниците в тази група - децата от детските музикални школи, профилираните училища и училищата по изкуствата се състезават в обща категория.
Във всички останали групи участниците се състезават в две категории – детски музикални школи и музикални училища.

Всеки участник може да се яви само в една, избрана от него солова категория.

На конкурса ще бъдат присъдени две специални награди:

  • Статуетка „Любен Хараламбиев” за най-артистично изпълнение.
  • Парична награда в памет на Валентин Вълчев.

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник.

Спечелилите първи награди от конкурса през 2018 г. нямат право да участват в същите групи.

Тегленето на жребий за участие за І, ІІ, ІІІ и ІV група ще се извърши на Тържественото откриване, а за останалите - преди конкурса за съответната група.

 Регламент и анкетна карта за участие


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/