Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ "СЪНРАЙЗ ТУРС" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   ХотелиХотел СТРИМОН ГАРДЪН МЕДИКЪЛ СПА - 02/980 50 94, 0878 81 55 48 Парк хотел „КЮСТЕНДИЛ” -...

Регламент

Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. Художествен директор е Иван Андонов.
Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.
Двадесет и шестото издание ще се проведе в периода 06-08 април 2023 г.
В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната, подали анкетна карта за участие и декларация за информирано съгласие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст).
Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
Четвърта група - над 18 г.
Пета група - “Свободна сцена на солиста”
Шеста група - “Китара +”
Седма група - “Камерна музика”
Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

НАГРАДЕН ФОНД:

Парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.
В І група ще бъдат присъдени следните парични награди
І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв.  
Във ІІ група – еднократна целева финансова подкрепа /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В III група – едногодишна стипендия /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/
В  IV група:
І-ва-150 лв., ІІ-ра-130 лв., ІІІ-та -120 лв.   
В V, VІ и VІІ група:  
І-ва-150 лв., ІІ-рa-130 лв., ІІІ-та -120 лв.
В VІІІ група:
І-ва-200 лв., ІІ-рa-150 лв., ІІІ-та -120 лв.

Наред с паричните награди във всяка група  се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.
Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители от втора възрастова група по класическа китара получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място в трета възрастова група получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане и за стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.

На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник.

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди.

Спечелилите първи награди от конкурса през 2022 г. нямат право да участват в същите групи.

 

Регламент и анкетна карта за участие - .pdf

Регламент и анкетна карта за участие - .doc

 

 

 


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/