XXIII Международен конкурс за класическа…

Двадесет и третото издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов" ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в град Кюстендил.

Майсторски клас на Дарко Багески, Македо…

На 4 и 5 април 2019 г. от 14:00 ч. в Зала № 11 ще се проведе Майсторски клас на Дарко Багески, Македония.За участие всеки желаещ трябва да заплати такса от 40 лв. за 1 учебен час с продължителност 40 мин.За справки и записвания chitalishte@bratstvokn.org; guitarfest06@abv.bg

Полезна информация

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЯ НА "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ" ДА СЕ ГРИЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ИЗХРАНВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ; за контакти: 0898 513 086, 0884 865 859, 078 988 825; email: mand_kn@abv.bg; МАЯ АНДОНОВА   Хотели Хотел "Салмина" - 078/ 98 89 14, 0886 158 647, 0896 244 935 /Надежда Димитрова/, еmail: salminahotel@gmail.comПансион "Веждарски...

Жури

Жури А:

Председател:
проф. д-р Панайот Панайотов – преподавател в Нов български университет - София

Членове:
Вера Огризович - преподавател - Белград, Сърбия
доц. д-р Росен Балкански - композитор и преподавател в ДМА „П. Владигеров” - София
Александър Хаджи-Джорджевич - преподавател – Белград, Сърбия
д-р Милена Вълчева - преподавател в НУМТИ „Д. Петков” - Пловдив
доц. Елена Хорошавина – преподавател - Одеса, Украйна
Борче Наумоски – преподавател-Скопие, Македония
Николай Михайлов -преподавател в НУИ "П. Пипков" - Плевен
Джулиан Бутуги - преподавател – Косово
Боян Дойчев - преподавател - Варна

Жури B:

Председател:
доц. д-р Стела Динкова – преподавател в АМТИИ - Пловдив

Членове:
Сръджан Тошич - преподавател – Белград, Сърбия
Братислав Златкович -композитор и преподавател – Ниш, Сърбия
Севдалин Стефанов - преподавател в НУИ „Д. Христов”- Варна
Дарко Багески - преподавател - Скопие, Македония
Милкица Понявич - преподавател - Белград, Сърбия
Шеки Ходжа - композитор и аранжор - Косово
Фабио Барбагало - композитор и преподавател – Италия
Шандор Мещер - преподавател - Унгария
Зоран Анич - преподавател - Белград, Сърбия

Жури С:

Председател:
д-р Нели Недева – преподавател в НУИ „Д. Христов”- Варна

Членове:
Александър Важенин - директор на Музикално училище - Екатеринбург, Русия
Боривое Младенович - композитор - Ниш, Сърбия
Васко Пиличев - преподавател - Струмица, Македония
Станимир Станимиров – преподавател – Шумен
Виктор Илич - аранжор и преподавател – Смедерево, Сърбия
Валентин Бузов - преподавател - София
Кастриот Сада - директор на Музикално училище - Джакова, Косово
Катерина Ворохобина - преподавател - Одеса, Украйна
Весна Петкович - преподавател - Ниш, Сърбия
Огнян Вълев - композитор и преподавател - Гоце Делчев


Читалище "Братство-1869", ул. "Отец Паисий" 11, гр. Кюстендил, п.к. 2500; е-mail: guitarfest06@abv.bg; тел.: 078 529 195, 078 526 395, 078 552 187;  факс: 078 529 195; gsm: 0887 651 034; http://guitarkn.bratstvokn.org/